Samrådet i SPF Helsingfors

 

 

Samrådets resor

På grund av undantagsförhållandena
har alla planerade resor inställts.

Promenaderna fortsätter

Samrådets gemensamma aktiviteter för Helsingforsseniorerna får tills vidare inskränka sig till fredagspromenaderna den andra och fjärde fredagen varje månad. Dans på AV, samsim på Allas och träffarna på Café Esplanad återkommer så snart coronarestriktionerna det medger.Läs mera »