Samrådet i SPF Helsingfors
 

Promenaderna fortsätter

Samrådets gemensamma aktiviteter för Helsingforsseniorerna får tills vidare inskränka sig till fredagspromenaderna den andra och fjärde fredagen varje månad. Dans på AV, samsim på Allas och träffarna på Café Esplanad återkommer så snart coronarestriktionerna det medger.Läs mera »

Samrådets kalender våren 2021

Inga händelser på kommande