Samrådet i SPF Helsingfors

Samrådet i SPF Helsingfors rf

 

 

Samrådet i SPF Helsingfors
är samarbetsorgan för de
tio pensionärsföreningarna
i Helsingfors som hör till
Svenska pensionärsförbundet.

Till Samrådets medlemmar

Varmt välkomna på vår traditionella julglögg
onsdagen 14 december kl. 14:00-16:00
på SPF:s kansli på Annegatan 25 A / våning 3
Samrådet i SPF Helsingfors