Samrådet i SPF Helsingfors

Samrådet i SPF Helsingfors rf

”Pensionärerna är en resurs i samhället, utan de äldres insats skulle inte samhället rulla lika smidigt.” Inom Svenska pensionärsförbundet satsar man på frivilligverksamhet. Pensionärsföreningarnas regionala samarbete är ett uttryck för detta arbete.

Svenska pensionärsförbundets tio medlemsföreningar i Helsingfors samlas regelbundet till möten där de i regel representeras av ordförande och sekreterare. Samarbetsorganet väljer funktionärer för ett kalenderår i sänder. Samarbetsmöten och andra gemensamma evenemang får hållas i Folkhälsans seniorhus och det traditionella seminariet under De äldres vecka, i oktober, i Folkhälsans auditorium på Topeliusgatan.

Viktiga samarbetspartners i fråga om en del evenemang är Folkhälsans förbund, samt bl.a. Helsingfors svenska socialvårdscentral, kulturcentral och informationscentret ”Luckan” samt Helsingfors äldreråd. Den svenskspråkiga representanten i Helsingfors äldreråd är tillsatt av Samrådet i SPF Helsingfors.
 

Syfte

Samrådet har som syfte att upprätthålla kontakten mellan föreningarna, att förmedla pensionärsförbundets ställningstaganden i äldrepolitiska och andra intressefrågor samt att, i enlighet med förbundets ställningstaganden, ta ställning i lokala kommunalpolitiska frågor samt att samarbeta med den svenskspråkiga ledamoten i Helsingfors äldreråd.

Vi eftersträvar att öka kontakterna mellan ensamstående, motverka marginalisering och vi tror att sociala kontakter befrämjar välbefinnandet hos oss människor, äldre som yngre.

Samrådets uppgift är också att arrangera pensionärsföreningarnas gemensamma aktiviteter.