Samrådet i SPF Helsingfors

Funktionärer år 2018

Ordförande Marianne Lindberg, 0400 341 814, manne_lindberg@hotmail.com
Vice ordförande Eili Ervelä-Myréen, 0500 602012, eilimyreen@gmail.com
Sekreterare Siv Lindholm, 050 341 1444, siv.lindholm@kolumbus.fi
Informatör Maj-Britt Paro, 040 8207 115, majbritt.paro@pp.inet.fi
Reseansvarig Anneli Schönberg, 050 336 2692, annelisch@gmail.com
Skattmästare Dan Lindroos
Webbansvarig Ulf Wahlström, 050 368 3711, uwahlstrom@icloud.com

Mer information om SPF:s verksamhet i Helsingfors ger ombudsman Veronica Biaudet, 
tfn 040 128 5911, e-post: veronica.biaudet@spfpension.fi

Kontakta oss

Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver: