Samrådet i SPF Helsingfors

Funktionärer år 2023

Ordförande Marianne Lindberg, 0400 341814, manne_lindberg@hotmail.com
Vice ordförande Erik Wallin, 050 3783164 erik@wallin.pp.fi
Sekreterare Helena Lindström, 040 7576925, helena.lindstrom@welho.com
Informatör Maj-Britt Paro, 040 8207115, majbritt.paro@pp.inet.fi
Skattmästare Dan Lindroos
Webbansvarig Ulf Wahlström, uwahlstrom@icloud.com

Kontakta oss

Skriv siffran 8 med bokstäver: