Samrådet i SPF Helsingfors

Funktionärer år 2020

Ordförande Marianne Lindberg, 0400 341814, manne_lindberg@hotmail.com
Vice ordförande Eili Ervelä-Myréen, 0500 602012, eilimyreen@gmail.com
Sekreterare Helena Lindström, 040 7576925, helena.lindstrom@welho.com
Informatör Maj-Britt Paro, 040 8207115, majbritt.paro@pp.inet.fi
Reseansvarig Anneli Schönberg, 050 3362692, annelisch@gmail.com
Skattmästare Dan Lindroos
Webbansvarig Ulf Wahlström, 050 3683711, uwahlstrom@icloud.com

Kontakta oss

Skriv siffran 10 med bokstäver: