Samrådet i SPF Helsingfors

Funktionärer år 2021

Ordförande Marianne Lindberg, 0400 341814, manne_lindberg@hotmail.com
Vice ordförande Erik Wallin, 050 3783164 erik@wallin.pp.fi
Sekreterare Helena Lindström, 040 7576925, helena.lindstrom@welho.com
Informatör Maj-Britt Paro, 040 8207115, majbritt.paro@pp.inet.fi
Reseansvarig Anneli Schönberg, 050 3362692, annelisch@gmail.com
Skattmästare Dan Lindroos
Webbansvarig Ulf Wahlström, 050 3683711, uwahlstrom@icloud.com

Kontakta oss

Skriv siffran 7 med bokstäver: