Samrådet i SPF Helsingfors

Promenaderna fortsätter

19.12.2020 kl. 11:39
Samrådets gemensamma aktiviteter för Helsingforsseniorerna får tills vidare inskränka sig till fredagspromenaderna den andra och fjärde fredagen varje månad. Dans på AV, samsim på Allas och träffarna på Café Esplanad återkommer så snart coronarestriktionerna det medger.

Samrådets inhiberade oktoberseminarium blir, om det bara är möjligt, ett aprilseminarium i stället. Och så får vi hoppas att Helsingforsdagen den 12 juni kan firas med kryssning eller en utfärd av annat slag.

Startplatsen för fredagspromenaderna med delas i spalten Föreningar i måndagens Hbl, i fredagens evenemangskalender i radio Vega och på denna webbplats.