Samrådet i SPF Helsingfors

Samvaropromenad

11 September 2020 kl. 13.00–15.00
Samling vid huvudingången till biblioteket Ode

Plats
Biblioteket Ode
Tölöviksgatan 4
00100 Helsingfors