Samrådet i SPF Helsingfors

Samvaropromenad

23 Oktober 2020 kl. 13.00–15.00
Start vid Kejsarinnans sten på Salutorget

Plats
Kejsarinnans sten
Salutorget
00100 Helsingfors