Samrådet i SPF Helsingfors

Seniorträff på Café Esplanad

03 November 2020 kl. 14.00–16.00
Plats
Café Esplanad
Norra Esplanaden 37
00100 Helsingfors