Samrådet i SPF Helsingfors

Samvaropromenad

22 Januari 2021 kl. 13.00–15.00
Vi samlas vid Runebergsstatyn i Esplanadparken.

Plats
Runebergsstatyn
Esplanadparken
00100 Helsingfors